[masp]21993[/masp]


[giaban]135,000đ[/giaban]

[giacu]180,000đ[/giacu]

[link]https://m.me/326705741558241[/link]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
𝘾𝙝𝙞𝙡𝙡𝙖𝙭 𝙂𝙤 8000 𝙥𝙪𝙛𝙛𝙨 -ʙᴀᴏ ɴɢᴏɴ,ʙᴀᴏ ʟᴏ̂̃ɪ 1:1 -ᴄᴏ̂̉ɴɢ sᴀ̣ᴄ ᴛʏᴘᴇ-ᴄ -ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴀ̂ʏ đᴇᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ
[/mota]


[chitiet][/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn